ŠTANDOVI na OTVORENOM

  • Montažno-demontažni PROMO OBJEKTI

  • ŠTAND KUĆICE

Kvalitetna realizacija projekata.

Kombinovanjem standardnih konstrukcijskih sistema i materijala, uz dodatak posebno prilagođenih krovnih i podnih podkonstrukcija,
efikasno i brzo vršimo izradu: spoljnih montažno-demontažnih objekata, štand-kućice.

Na Vama je samo da odredite mesto i vreme pojavljivanja,
a mi ćemo Vam organizovati prostor, izgraditi objekat i obezbediti ugodan ambijent za Vaš marketinški nastup.